Репродукция върху канава

 • Маслени картини от каталога “Красотата на България“.
 • Печатаме с оригинални мастила EPSON и HP, устойчиви на външни условия.
 • Канава с балансирано съотношение на памук в състава си.
 • Лак с UV защита.
 • Два варианта:
  1. С рамка изработена от нас и опъната на дървена подрамка с дебелина 1.5см.
  2. Без рамка опъната на обикновена или разглобяема дървена подрамка с дебелина 3.5 см.
 • Размер започва от 30х30 до 210х160см.
 • Възможност за големи размери.