"Красотата на България" на художника Янко Янев – Българки момичета фолклорен празник