Авторка Репродукция от каталога "Красотата на България" Янев АРТ – червени цветя