Янко Янев от каталога "Красотата на България"- Пейзаж на кон пиещ вода от река в Родопи планина