Картина от Каталога Красотата на България Янев АРТ с. Долен община Златоград, Област Смолян Родопи планина