Маслена Картина от Янко Янев - римски мост над Широколъшка река