Българския художник Янко Янев – селски Къщи и река гр.Елена