Стандартни клаузи за защита на личните данни : “Янев Арт ” ООД
Политика за защита на личните данни в “Янев Арт ” ООД

Ние от “Янев Арт ” ООД сме загрижени за запазване на Вашата поверителност и сме длъжни да защитаваме вашите лични данни. Тези стандартни клаузи за защита на лични данни („Политика”) Ви информират как обработваме вашите лични данни, Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно тази декларация за поверителност преди да използвате нашите услуги.

Моля, запознайте се с настоящата Политика внимателно преди да използвате нашите услуги („Услуги”). Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги.

1. Кои сме ние?
Администратор на личните Ви данни за целите на всички наши Услуги e: „Янев Арт” ООД, дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 107584982, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „ Николаевска „ 134

2. Дефиниции. Валидност и действие
„Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, телефон, email и други). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.
„Обработване на лични данни” включва всякакви действия по събиране, получаване, записване, организиране, съпоставяне, обновяване, променяне, извличане и по всякакъв друг законосъобразен начин използване и споделяне на Вашите лични данни.

“Услуги” означава всички услуги, съдържание, характеристики, технологии или функции, предлагани от нас. Услугите, предлагани от нас са свързани с: продажба и производство на репродукции и картини сувенири, рамки, паспартура, керамика, реклама и разпространение на гореспоменатите.

“Субект на данните” означава физическо или юридическо лице, което използва Услугите, предлагани от Администратора.
Настоящата Политика за защита на лични данни определя какво се случва с Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез Уебсайта или по силата на договорно основание.
Използването по какъвто и да е начин на Услугите, предлагани от Администратора изисква потвърждение, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани от настоящата Политика. Преди да приемете изпълнението на Услугите от Администратора, Вие следва да изразите своето изрично съгласие да обработваме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика. В зависимост от основанието, на което обработваме Вашите лични данни можете да дадете Вашето съгласие за горепосочените действия по два начина:
1. В случай, че обработваме Вашите лични данни на договорно основание можете да изразите изричното си съгласие с подписване на декларация;
2. Ако обработваме личните Ви данни във връзка с изпратено от Вас запитване чрез формата за контакт можете да изразите съгласието си с клик върху опцията „Съгласен съм” при първоначален достъп до уебсайта.
Използването на Услугите на Администратора изисква съгласие за приемането на настоящата Политика. Настоящата Политика е постоянно достъпна и на разположение в офиса на Администратора, находящ се на: ул. „Николаевска“ 134, както и на уебсайта на Администратора на следния адрес: www.yanevarts.com
Събирането, обработването и съхранението на личните данни на Субектите на данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) и приложимото действащо българско и европейско законодателство.
Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения в настоящата Политика. Новите версии ще бъдат видими и достъпни в офиса на Администратора, както и в уебсайта на Администратора. В зависимост от начина, по който използвате нашите Услуги ще бъдете известявани за промени на посочения от Вас във формата за контакт email адрес или на сайта www.yanevarts.com
При несъгласие с промени в настоящата Политика, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашите данни ще бъдат заличени. В случай че използвате уебсайта, е нужно да изразите своето изрично съгласие с направените промени, като изберете опцията „Съгласен съм с промените” при последващ достъп до уебсайта.
Настоящата Политика е приложима и валидна само за Субекти на данните. Настоящата Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които уебсайтът препраща или са свързани, директно или индиректно с предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Вие трябва да се запознаете с политиките за лични данни на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни чрез същите.

3. Какви данни събираме за Вас?
Достъпът до услугите, предлагани от Администратора изисква предоставянето на лични данни, при попълване на формата за контакт, достъпна на уебсайта на Администратора и др.
Лични данни, предоставяни от Вас:
При желание за покупка е необходимо да попълните форма, съдържащи лични данни информацията, която предоставяте е необходима единствено и само за използването на Услугите, предоставяни от Администратора. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с приложимите законови изисквания за сигурност.
Използването на услугите на Администратора НЕ може да се извършва от Субекти на данни, които не са навършили 18- годишна възраст.
Според основанието, на което обработваме Вашите лични данни следва да ни предоставите:
Успешното изпращане на запитване чрез формата, достъпна в уебсайта на Администратора изисква попълването на определени полета.
При изпращане на запитване следва да предоставите своите:
Име и фамилия;
Еmail адрес;
Име на компанията, която представлявате;
При сключване на договор с Администратора за покупко-продажба следва да предостави своите:
Име и фамилия;
Адрес;
Телефон;
Email адрес;
Фирмени данни, за компания, която представлявате;
Част от данните, които ни предоставяте в процеса на използване на услугите на Администратора, не биха могли сами по себе си да Ви идентифицират директно, но могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, предоставена от Вас, следователно същите следва да се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.
Субектът на данните е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.
Не събираме лични данни, които:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
се предоставят от субекти на данни, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до субекти на данни, за които е известно, че са ненавършили 16-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват услугите и съдържанието, предоставяни от Администратора.В случай, че нашите услуги изискват събирането на някои от горепосочените чувствителни данни ние ще поискаме Вашето изрично, информирано съгласие за това. Тези данни ще бъдат обработвани чрез засилени мерки на сигурност съгласно приложимото законодателство.
Данни, които събираме автоматично:
Всеки път, когато посещавате Уебсайта, ние автоматично събираме следните данни:
Информация за Вашето Устройство:
Ние събираме данни, свързани с Вашето устройство (като например модел на устройството, версия на използваните от Вас операционна система и браузър, както и IP адрес).
Информация за местоположение:
Когато използвате услугите на уебсайта е възможно да събираме и обработваме информация относно Вашето действително местоположение (гео-локация). Използваме най-различни средства за установяване на местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули.
Информация, която събираме при използване на услугите на Уебсайта:
Информация относно интернет страници, които препращат към уебсайта, както и такива, към които препраща уебсайтът, дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с уебсайта.

Бисквитки:
Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате уебсайта или преминавате от една страница към друга.
С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на Потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение.
Ние използваме следните видове бисквитки:
Сесийни (Session cookies) – позволяват на уебсайта да свързва действията на Потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в уебсайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато Потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Session cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.
Постоянни (Persistent cookies) – съхраняват се на устройството на Потребителя между сесиите на браузъра, които позволяват предпочитанията или действията на Потребителя в целия уебсайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запаметени. Постоянните бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама.
На първа и трета страни (First & Third Party cookies) – бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на уебсайта, който е избран за посещение от потребителя. Част от съдържанието в уебсайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Уебсайта. Това са „бисквитки от трети страни“. Доставчиците, трети лица, са отговорни за спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за бисквитки.
Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.
Всеки потребител има възможност да приеме или откаже използването на бисквитките, както е описано в настоящата Политика. Потребителите винаги имат и опцията да предотвратят използването на бисквитки чрез промяна на опциите на своя браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:
Cookie settings in Google Chrome
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Safari
Отказът от бисквитки от страна на потребителя може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на уебсайта.

4. Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?
Личните данни, които събираме са необходими за изпълнението на нашите услуги и за да Ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ при необходимост.
Предоставените от Вас лични данни използваме за следните цели:
За предоставяне на всички Услуги, предлагани от Администратора, включително, но не само: предлагане на готов продукт, закупуване,доставяне, заявки за поръчки на едро и дребно, изработване на серии по поръчка.
За нормалното функциониране на всички услуги в уебсайта, включително, но не само: за изпращане на запитване до нас чрез формата за контакт в уебсайта, за осъществяване на комуникация с Администратора;
Да подобряваме постоянно качеството на нашите услуги и съдържание чрез получаването на изпратени от Вас предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови услуги чрез нашия уебсайт;
Да Ви изпращаме новини, интересна и полезна информация и други съобщения. Ако не желаете да получавате подобни съобщения от нас или от други партньорски фирми, следва да ни уведомите за това по всяко време, като се свържете с нас на мейл адрес: yanevarts@gmail.com
Да Ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от съдържанието и други ресурси в нашия уебсайт;
За други позволени от закона цели във връзка с качественото изпълнение на всички настоящи и бъдещи услуги, предлагани от нас и ресурси в уебсайта.
При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

5. Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни ще обработваме само в случаи, в които законодателството ни позволява. Можем да споделяме Вашите лични данни с трети страни във връзка с целите, посочени по-горе. Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на доставчици на услуги (контрагенти) във връзка с маркетингови услуги, технически и логистични (куриерски) услуги и други позволени от закона цели.
Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:
ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на други Субекти на данните, използващи Услугите на Администратора или друг защитим обществен интерес;
това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.
Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на предоставяне на Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.
Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.
За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.
По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Субект на данните, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния Субект на данните.

6. Вашите права
По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: yanevarts@gmail.com
Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг, или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.
Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: yanevarts@gmail.com
Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: yanevarts@gmail.com
В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: yanevarts@gmail.com
Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: yanevarts@gmail.com
Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: yanevarts@gmail.com. Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.
За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:

Комисия за защита на лични данни, адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

7. Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?
Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на защитени сървъри на територията на ЕС.
Ние съхраняваме личните Ви данни за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта.
По изключение, е допустимо от закона по-нататъшното запазване на личните данни само в случаите, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, възложени на нас в качеството ни на Администратор, по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване, за целите на архивирането в обществен интерес,за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

8. Технологични и организационни мерки за сигурност на обработката. Рискове
Нашата цел е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от Субектите на данни. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.
Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организацинни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.
Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

9. Данни за контакт
За допълнителна информация, жалби или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на:
• адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. „Николаевска“ 134
• тел: +359 66 80 51 11
• email: yanevarts@gmail.com
• Форма за контакт: тук
Настоящата Политика е в сила от 25 Май 2018г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).