Янко Янев от каталога "Красотата на България" – абстрактна маслена картина динамика