Янев АРТ – Абстрактна маслена картина с цветята Янко Янев.