Янев Арт "Красотата на България" - абстрактна маслена картина "българка мома"