"Красотата на България" – ветроходен кораб в черно море на залес