Българския художник Янко Янев – Есенен Пейзаж Селски Къщи в Стара Планина