Янев АРТ – Абстрактна маслена картина с "отражения"