художник Янко Янев от каталога "Красотата на България" – маслена картина на пеперуди над река "пеперуди"