Янко Янев от каталога "Красотата на България" – Морски пейзаж с къщи стария град Несебър обл. Бургаз