Картина от Българският художник Янко Янев -"нежност” българка