Българския художник Янко Янев от – пейзаж на къща гр. Пловдив хотел "алафрангите"