Българския художник Янко Янев от каталога "Красотата на България" – Пейзаж корени на борова гора