Авторка Репродукция от Янев АРТ – Пейзаж на летни цветя и къща в полето – в региона на предбалкана.