Българския художник Янко Янев – Пейзаж с мост и река в с. Широка Лъка