"Красотата на България"- Пейзаж на полски цветя гр. Казанлък обл. Стара Загора