Янко Янев –  Маслена Картина Пейзаж на жита в Траяки Предбълкана