Картина от каталога на Янев Арт "Красотата на България" - “полски пейзаж"