Янко Янев от каталога "Красотата на България" – Авторка Репродукция на абстрактна маслена картина композиция "хълм"