"вода"  Маслена Картина на Българския художник Янко Янев от Янев АРТ