Българския художник Янко Янев – Пейзаж на Стара планина връх Марагидик с. Априлци обл. Ловеч