Българския художник Янко Яне – абстрактни рози цветя