Картина от Българския художник Янко Янев - Преображенският манастир