Авторка Репродукция на Маслена Картина Есенен Пейзаж "В Родопите" с. Гела община Смолян