Картина от Българския художник Янко Янев – Морски Пейзаж - "бряг" Черно море южна част.