Българския художник Янко Янев – Зимен Пейзаж със Селски Къщи "зимно утро" Стара Планиан.