Българския художник Янко Янев – Пейзаж със Селски Къщи гр. Мелник